THE ART OF EXHIBITING

HABITAT ARTSPACE

Images from exhibitions held at HABITAT ARTSPACE

26. oktober - 5. november 2023


Mari Norddahl


FORGOTTEN BEEINGSI Forgotten Beings utforskar Mari Norddahl korleis motetekstil ofte blir forkasta og gløymd over tid. I utstillinga visast maskinbroderte tekstilpaneler laga av brukte klede, med eit fokus på «det dårlige materialet», det vi fort kvitter oss med når det har mista sin estetiske bruksverdi – sjølv om dei i realiteten kan vare svært lenge. Tekstilet vert omarbeidd frå klesplagg gjennom lappeteknikk. Forma på dei nye arbeida er ei forlenging av hennar skulpturelle praksis, der personifisering av objekt er ein viktig verkemiddel.


Mari Norddahl arbeider med mjuke, taktile objekt gjennom skulptur, installasjon og performance. Tekstil er hennar hovudmateriale, og objektet som fenomen står sentralt i hennar prosjekt. Ho er oppteken av korleis vi tolkar og ilegg verdi til tinga rundt oss, samtidig stiller ho spørsmål om Tingen kan vere ei autonom eining, med eit eige medvit over eigen eksistens.

Norddahl bur og arbeider i Bergen, og har si utdanning frå Kunsthøgskulen i Bergen og Glasgow School of Art.ATT VARA BARNET -

Sofie Markinhuhta

exhibition dates: 25th of may - 4th of june


Finnisage with readings on the 4th of june.


All photos by Bjarte Bjørkum


Sofie Markinhuhta

HEST ER BEST - s o m e


exhibition dates: 8th of march and 18th of march
On the opening night: concert: Renate fra Vigra 


The exhibition was supported by Bergen Kommune
all photos by Guttorm Glomsåss o m e kunstnergruppe

Anita Pamer

dates: October-November 2022

Title: Alt jeg ikke ser - Alt jeg ikke vet - Alt jeg ikke føler
Antonello Ghezzi

dates: March - April 2022

Title: Tightening the space of me and you